Zmiana pH roztworu buforowego

Kategoria: StudiaJohnnyLolek
2010-05-11, 18:40
Obliczyć liczność [mmol] stałego NaOH, którą trzeba dodać do 50,0 cm3 0,20 M CH3COOH i 0,25 M

CH3COONa, aby spowodować zmianę pH tego roztworu o 0,20 jednostki pH. (pKa = 4,79; pKw = 14,00). Ktoś da wskazówkę jak rozwiązać to zadnie?
equail
2010-05-11, 19:52
NaOH zareaguje z ... (czym: kwasem czy solą?) dając ... (co?), czyli zwiększając stężenie ... (czego?). Od czego zależy pH buforu? A teraz: ile wynosi pH początkowe, a ile końcowe?


Ja bym się kierował tymi pytaniami rozwiązując to zadanie mam nadzieję że jest dobrze.


Podobne tematy: