zadania z chemii laboratorium

Kategoria: Studiaalerut89
2009-12-12, 22:52
Uzupełnij rownania powyższych reakcji,dobierz współczynniki. określ typ reakcji, nazwij substraty i produkty.(jonowo i cząsteczkowo)

1. AgNo3+ HCl--->
2.AgCl+ NH3aq--->
3.Cu(OH)2+NH3aq--->
4.Fe3+ + SCN --->
5. Zn2+ + OH-nad. --->
6. Zn(OH)2 + NH3aq--->
7. FeCl3 + NaOH --->
8.ZnSO4 + NaOH --->
9. Zn(NO3)2 + KOH --->
10.CuSO4 + NaOH nadm.--->
11. NH4NO3 + H2O --->
12. Na2CO3 + H2O --->
13. Cu(OH)2 + NH3--->
14.ZnCl2 +H2O --->
15. K2SO4 + H2O --->
16. Al2(SO4)3 + H2O --->
a Kolejne zadanie to w zalączniku

Byłabym bardzo wdzieczna za odpowiedx, we wtroek mam koło i nie jestem pewna czy wszytskie dobrze rozwiązalam;/
stan1906
2009-12-13, 10:06
nikt tutaj wszystkiego wypisywać Ci nie będzie, najwyzej pokaże pierwsze 2-3


AgNO3+ HCl = AgCl osad + HNO3

AgCl+ 2NH3aq = Ag[(NH3)2]Cl chlorek diaminasrebra

Cu(OH)2 + 4NH3aq = Cu[(NH3)4](OH)2 wodorotlenek tetraaminamiedzi

itd napisz swoje propozycje, poprawimy ewentualne błedy
alerut89
2009-12-13, 22:01
ok

wiec te trzy zrbiłam tak jak ty,
czwartego i piatego podpunktu nie umiem.
6. Zn(OH)2 + NH3aq---> [Zn(NH3)4]OH2 NAZWY NIE UMIEM
jonowo: [Zn(NH3)4]2+ + OH-

7. FeCl3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 OSAD+ 3NaCl

8. ZnSO4 + 2NaOH ---> Zn(OH)2 OSAD+ Na2SO4

9. Zn(NO3)2 + 2KOH ---> Zn(OH)2 OSAD + 2KNO3

10.CuSO4 + 2NaOH nadm.---> Cu(OH)2 + Na2SO4

11. NH4NO3 + H2O ---> NH4OH + HNO3
NH4+ + NO3- + H20 --> NH4OH + H+ + NO3-
NH4+ + H2O --> NH4OH + H+ ODCZYN KWASOWY

[ Dodano: 2009-12-13, 22:07 ]
stan1906
2009-12-13, 22:17
4 reakcja jest dość trudna. ma tam bć zamiast SCN anion rodankowy SCN-


powstaje: Fe3+ +6SCN- = [Fe(SCN)6]3-

5 to reakcja amfoterycznego cynku z jakimś wodorotlenkiem. powstaje kation kompleksowy [Zn(OH)4]2-

6 nazwa to wodorotlenek tetraaminacynku

w 10 jest ok. jest nadmiar NaOH ale miedź raczej wykazuje słabe własności amfoteryczne, nie pisałbym że powstanie wiązek kompleksowy.dobrze jest

11 źle . nie ma czegoś takiego jak wodorotlenek amonu.

NH4NO3 + NaOH = NaNO3 + NH3^ + H2O
alerut89
2009-12-13, 22:24
A CO DO TABELKI: 


1. MY OBLICZALIŚMY TAK :
m(związku)= 252g/mol

cp=5%

5g---100g

1mol---252 g w tym 90 g h20 i 162g Na2S2O3


uwodniony 252g----162g nieuwodniony
x ----5g

x=77.8g uwodnionego substratu i 92.22g H2O


ja obliczałam tak: cp=ms/mr x100%

ms= cp x 100%/mr=5g

potem obliczaliśmy :

cm= 0,1 mol/dm3
v= 100cm3

n= 0,1 mol ---- 1000cm3=1dm3
x ---- 100cm3

x= 0.01 mol

0,01 mol x 252 g/mol = 2,52g-substancji uwodnionej

97,48g H2O

potem kolejne obliczenie:

0,1mol ---> 0,01 mol (100cm3)-objętość końcowa

10krotne --10cm3 roztwou wyjściowego i uzupełnić wodą do 100cm3


reszta zadań jest na tej samej zasadzie, wiec podam same wyniki :

2.CuSO4 x 5H2O

3g

7,5g uwodnionego

0,0075 mola=n

1,87g substratu uwodnionego

5 krotne--i nie wiem ile dolać do rozpuszczenia

[ Dodano: 2009-12-13, 22:33 ]


Podobne tematy: