siła jonowa

Kategoria: Studiagraniit
2009-11-07, 20:48
Znam wzór na siłę jonową, ale nie wiem jak wykorzystać go w praktyce... Znalazłam na internecie przykład

Obliczmy współczynnik aktywności i aktyw¬ność jonu Sr2+ w 0.01 M roztworze SrCl2, w obecności 0.01 M roztworu KCl.

Obliczamy siłę jonową roztworu:
=1/2*(0.01*4+0.01*1+0.03*1)=0.04

domyślam się, że 4 to 2*2 gdyż 2 to ładunek Sr M=0,01
ale nie wiem skąd się wzięło 0.01*1 i 0.03*1
Czy ktoś mógłby mi to wyjaśnić?? Byłabym bardzo wdzięczna...
Plontaj
2009-11-07, 22:30
 	  			  
Obliczmy współczynnik aktywności i aktywność jonu Sr2+ w 0.01 M roztworze SrCl2, w obecności 0.01 M roztworu KCl.

n - ilość jonów w roztworze
Ci - stężenie i-tego jonu
Zi - ładunek i-tego jonu

Mamy tutaj 3 rodzaje jonów 1- Sr2+ 2- K+ i 3- Cl-

1. Sr2+ - pochodzi jedynie od soli SrCl2 której stężenie wynosi 0,01M - stąd liczba 0,01
2. K+ - pochodzi jedynie od soli KCl której stężenie wynosi także 0,01M - stąd liczba 0,01
3. Cl- - pochodzi od 2 soli: 0,01M SrCl2 (sól dysocjuje na 0,01M Sr2+ i 0,02M Cl-) oraz 0,01M KCl (sól dysocjuje na 0,01M K+ i 0,01M Cl-) więc sumarycznie stężenie jonu Cl- wynosi 0,03MNastępnie
http://pl.wikipedia.org/w...7a_H%C3%BCckela

Nasza siła jonowa roztworu I<0,1 więc używamy wzoru uproszczonego
f - współczynnik aktywności
Zi - ładunek interesującego nas jonu
I - siła jonowa


Oczywiście istnieje możliwość, że popełniłem gdzieś błąd...
studentChris
2009-11-07, 22:33
Wyjaśnienie w załączniku
graniit
2009-11-07, 23:23
D Z I Ę K U J Ę :))

Niech Bóg Was błogosławi ! :))))))))))))


Podobne tematy: