Obliczenia do sprawozdania

Kategoria: Studiabiolożka
2010-01-25, 23:50
Witajcie,


mam do Was kilka pytań. Otóż ostatnio na ćw. z chemii nieorganicznej robiliśmy ćwiczenie nastawiania miana substancji. Moze przedstawie jego treść:
A. Sporządzenie 0,1 N roztworu kwasu szczawiowego

Obliczyć masę dwuwodnego hydratu kwasu szczawiowego, jaka jest potrzebna do sporządzenia 100 ml 0,1 N roztworu.
Odważoną ilość związku rozpuścić w wodzie destylowanej w kolbie miarowej na 100 ml. Kolbę zatkać korkiem i całość dobrze wymieszać.

B. Sporządzenie 0,1 M roztworu NaOH i nastawienie jego miana

Obliczyć objętość 6 M roztworu NaOH, którą należy użyć do sporządzenia 100 ml roztworu NaOH o stężeniu 0,1 M.
Odmierzoną objętość 6 M NaOH przelać do kolby miarowej o poj. 100 ml i uzupełnić wodą do kreski. Kolbę zamknąć korkiem i całość starannie wymieszać.

Tak przygotowany roztwór NaOH zmianować roztworem kwasu szczawiowego o znanym stężeniu. W tym celu uzupełnić biuretę roztworem 0,1 M NaOH tak, aby ciecz sięgała meniskiem dolnym zera na podziałce. Każde miareczkowanie rozpoczynamy z biuretą napełnioną do podziałki zerowej.

Miareczkowanie rozpoczynamy w następujący sposób: odmierzyć pipetą 10 ml roztworu kwasu szczawiowego o ściśle ustalonym stężeniu (z pkt. A) do czystej kolby stożkowej, następnie dodać dwie krople wskaźnika (fenoloftaleiny) i miareczkować przygotowanym roztworem NaOH ciągle mieszając. Miareczkowanie należy prowadzić aż do momentu, gdy różowe zabarwienie utrzymuje się przez około 15 sekund. Odczytać zużytą objętość NaOH.
Wykonać jeszcze jedno analogiczne oznaczenie.
Obliczyć stężenie wodorotlenku sodu dla każdego miareczkowania i wyliczyć jego wartość średnią (cśr).


C. Alkacymetryczne oznaczenie kwasu solnego

Kolbę miarową o poj. 100 ml (otrzymaną od prowadzącego) zawierającą próbkę kwasu solnego o nieznanym stężeniu uzupełnić wodą destylowaną do kreski.
10 ml tak przygotowanego roztworu przenieść za pomocą pipety do czystej kolby stożkowej, dodać trzy krople fenoloftaleiny i miareczkować mianowanym roztworem NaOH do pojawienia się różowego zabarwienia. Wykonać dwukrotne miareczkowanie badanej próbki.
Końcowy wynik jest średnią z obu oznaczeń.


Wszystko ładnie pięknie wyszło. Ale już kilka razy oddają mi do poprawki obliczenia.
1. Przedstawić obliczenia stężenia roztworu kwasu szczawiowego.
2. Przedstawić w tabeli wyniki nastawiania miana NaOH na kwas szczawiowy – wartości pojedynczych pomiarów oraz wartość średnią. Dołączyć obliczenia.
3. Przedstawić w tabeli wyniki analizy kwasu solnego, obliczenia stężenia HCl oraz zawartość HCl w gramach w badanej próbce.

Czy ktoś mógłby mnie oświecić i powiedzieć jak mam to zrobić? Naprawdę będę wdzięczna. Może jakieś wzory czy coś.


Podobne tematy: