Miareczkowanie

Kategoria: StudiaSkatman
2007-11-12, 17:13
Czy i jaki błąd miareczkowania (dodatni czy ujemny) popełniamy jeśli:

a) miareczkowanie roztworu kwasu siarkowego roztworem NaOH zakończymy przy pH=7
b) miareczkowanie roztworu amoniaku roztworem HCl zakończymy przy pH=7.1
c) miareczkowanie roztworu kwasu mrówkowego roztworem KOH zakończymy przy pH=7
d) miareczkowanie roztworu wodorotlenku sodu roztworem HCL zakończymy przy pH=6.9
e) miareczkowanie roztworu HCl o steżeniu 0.1 mol/l roztworem NaOH o stężeniu 0.1 mol/l zakończymy przy pH=7
f) miareczkowanie roztworu kwasu octowego o stężeniu 0.1 mol/l roztworem NaOH o stężeniu 0.1 mol/l zakończymy przy pH=6.8
Odpowiedź uzasadnij

Doszedłem do następujących wniosków:
a) brak błędu pH=7
b) błąd dodatni, ponieważ HCl jest mocniejszy od amoniaku to pH powinno być mniejsze od 7
c) błąd ujemny, ponieważ KOH jest mocniejszy od kwasu mrówkowego to pH powinno być większe od 7
d) błąd ujemny, ponieważ występuje tutaj zarówno mocny kwas i mocna zasada to pH powinno być równe 7
e) brak błędu pH=7
f) błąd ujemny, ponieważ NaOH jest mocniejsze od kwasu octowego to pH powinno być większe od 7
W przykładach e i f uważam, że nie trzeba brać stężeń pod uwage, ponieważ jest takie same zarówno w analicie jak i titrancie.

Nie wiem, czy moje odpowiedzi są dobre, czy dobrze rozumuje to zadanie i czy udzieliłem wyczerpującego uzasadnienia, dlatego proszę o pomoc.
mardzan
2007-11-12, 18:37
Witam

wg mnie w uzasadnieniu powinieneś się oprzeć na tablicowych danych pKa i pKb dla miareczkowań słaby - mocny i na tej podstawie ustalać czy osiągnięto PR (punkt równoważności) a może jeszcze nie lub czy go przekroczono
w podpunkcie d zauważ mocna zasada miareczkowana jest mocnym kwasem więc skoro pH jest niższe niż 7 to mamy za dużo titranta i wyliczymy większą ilość zasady a więc błąd dodatni

mam nadzieje że nic nie pomyliłem i że pomogłem

pozdro
Skatman
2007-11-19, 18:40
Dzięki za pomoc


Podobne tematy: