Miareczkowanie i pH...

Kategoria: Studiaw.s.
2010-01-28, 09:08
Witam, to mój pierwszy post i od razu z ogromną prośbą... Czy moglibyście pomóc mi z tymi zadaniami, rozwiązać lub nakierować jak do nich podejść? Będę ogromnie wdzięczny, bo nie idzie mi ta chemia na studiach :( Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam ;)


1) Ile cm3 NaOH c=0,1 mol/dm3 zużyjesz na zmiareczkowanie 109,27 mg H2SO4. Jakiego wskaźnika użyjesz podczas tego oznaczenia? Jak oznaczysz dokładnie stężenie NaOH zanim przystąpisz do tego oznaczenia?
2) Ile cm3 HCl c=0,1 mol/dm3 zużyjesz na miareczkowanie 171,81 mg K2CO3. Jakiego wskaźnika użyjesz podczas tego oznaczenia? Jak oznaczysz dokładnie stężenie HCl zanim przystąpisz do tego oznaczenia?
3) W 10 dm3 wody rozpuszczono 5,488 dm3 amoniaku. Następnie dodano 8,9425 g gazowego HCl. Objętość końcowego r-ru nie uległa zmianie. Oblicz pH otrzymanego roztworu. Stała dysocjacji amoniaku wynosi 2*10 -5.
4) W 20 dm3 wody rozpuszczono 18 g kwasu octowego. Następnie dodano 12 g NaOH> Objętość końcowego r-ru nie uległa zmianie. Oblicz pH otrzymanego roztworu. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi Ka=2*10 -5.
5) Ile cm3 roztworu KMnO4 c=0,02 mol/dm3 zużyjesz na oznaczenie 192,5 mg K2O2. Jakiego wskaźnika użyjesz do wyznaczenia punktu końcowego? Napisać pełne równanie reakcji redox z bilansem elektronowym. Jak wyznaczysz dokładnie stężenie r-ru KMnO4 zanim zaczniesz miareczkować?
antonitol
2010-01-28, 21:09
1. Przeliczasz wagę kwasu na milimole (A). Piszesz równanie. Dwa milimole zasady wychodzą na mol kwasu. Rozwiązujesz zadanie: w ilu ml 0,1 m NaOH znajduje się  2A milimoli NaOH.

2. Metoda bardzo podobna do 1.
Objętość amoniaku przeliczasz na mole, coś około5,5l : 22,4 l/mol = 0,25 mola. Gramy HCl przeliczasz na mole. Piszesz reakcję kwasu i amoniaku, obliczasz skład roztworu po reakcji. Ze składu obliczasz pH - jak buforu lub soli hydrolizującej.
3. Gramy kwasu i ługu przeliczasz na mole, piszesz reakcję, obliczasz skład roztworu a potem pH.
4. Nadtlenek w wodzie daje H2O2 i wodorotlenek. Piszesz reakcję, obliczasz milimole H2O2- tyle samo co milimoli K2O2. Z równania redoks obliczasz ile razy więcej milimoli KMnO4 trzeba zużyć. Układasz zadanie: w ilu ml 0,02m roztworu znajduje się A milimoli KMnO4. Cała reszta - podstawowe wiadomości są napisane w podręczniku.
w.s.
2010-01-29, 17:46
Bardzo bardzo dziękuję :)


Podobne tematy: