Metoda Winklera

Kategoria: Studia123
2009-12-28, 15:20
1. Jakie badania obejmuje analiza wody i po co się ją przeprowadza ?

2. Od czego zależy zawartość tlenu w wodzie ?
3. Z jakich procesów pochodzi tlen w wodzie ? ( odp. 5 - 6 zdaniowe )

4. Metody oznaczania tlenu.

1) Metoda Winklera – do oznaczania zawartości tlenu, gdy jego stężenie wynosi 0,5
mg • dm-3 i powyżej;
2) metoda Winklera w modyfikacjach azydkowej, manganianowej, podchlorynowej
i różnicowej;
3) metoda Winklera z zastosowaniem miareczkowania biamperometrycznego;
4) metoda elektrochemiczna z membranowym czujnikiem tlenowym;
5) metoda Leithego. --> Czy jeszcze coś do tego można dodać?
antonitol
2009-12-28, 19:17
Dla małych stężeń, poniżej 0,1 mg/l metoda kolorymetryczna cer/ H2SO4 - ortotolidyna. Kłopot w tym, że jak się podaje metodę, to trzeba coś o niej wiedzieć ( wiedzieć, o czym się mówi). Na takie kłopoty (także z pkt 1,2,3)- czytanie podręcznika i norm analizy.


Podobne tematy: