Temperatura racemiczna

Kategoria: BiochemiaGregorG
2010-02-08, 17:11
Temperatura racemiczna to temperatura przy której enzymy nie wykazują selektywności (enzymy nie rozróżniają enancjoselektywności) 


Gdy T < T(rac) wówczas entalpia czy entropia decyduje o kierunku zajścia reakcji ?
a gdy T > T(rac) wówczas (na odwrót jak wyżej) decyduje o kierunku zajścia reakcji i czystość optyczna produktu wzrasta

wie ktoś może gdzie entalpia a gdzie entropia odgrywa rolę ? Ja podejrzewam że ze wzrostem temperatury to entalpia odgrywa rolę decydującą o kierunku zajścia reakcji.
Rafi1991
2010-02-08, 18:21
Można by nad tym pomyśleć na dwa sposoby. Skoro przy T>T(rac) czystość optyczna produktu wzrasta, to zdaje się, że entropia powinna decydować tutaj o kierunku zajścia reakcji- entropię można powiązać z budową przestrzenną związku, a entalpia powstawania obydwu enancjomerów powinna być taka sama. 


Drugi sposób. Analizując równanie na entalpię swobodną widać, że im wyższa temperatura, tym większy udział wyrazu TS, a więc tym większe znaczenie entropii.


Podobne tematy: