Tengwar: transkrypcja adunaiku

Kategoria: Alfabety i pismaLórin
03-01-2007, 19:50
Podejrzewam (choć pewności nie mam), że Númenórejczycy zapisywali swój język tengwarem (mam rację? Czy używali innych pism?).


Czy istnieje jakiś system zapisu adunaiku tengwarem, czy dopiero trzeba takowy opracować?
Vindálf
03-01-2007, 23:07
Ja też jakiś czas temu doszedłem do tego wniosku -- możemy tak uważać, bo Númenorejczycy znali quenyę i sindarin zapisywane tengwarem, a także Hobbici i Gondorczycy używali tego alfabetu do zapisu Wspólnej Mowy.


Tolkien chyba nigdy nie zapisał nic adúnaickiego tengwarem, ale my możemy spróbować .

Gdyby tak tylko jakiś poczciwiec wypisał z tomi IX HoME fragmencik o fonologii, a ściślej - wszystkie dźwięki adûnaiku .
Lórin
04-01-2007, 16:41
Jeśli chodzi o samogłoski:

Adunaic originally possessed only the three primary vowels: A, I, U; and two basic diphtongs AI, AU.


The only source of ē, ō in Adunaic is the older diphtongs ai, au. The language consequently possesses no short ĕ or ŏ. Avalonian ĕ and ŏ are usually represented by i and u, respectively; though sometimes (...) both appear as a. In the earlier loans from Avallonian, (...) Avalonian ē and ō appear as ī and ū respectively; but later they appear as ē and ō.


Jeśli chodzi o spółgłoski, to adunaik oryginalnie posiadał takie głoski:
                           (a)           (b)          (c)            (d)
                         p-series      t-series     c-series       k-series
STOPS
1. Voiceless:               P             T           C               K
2. Voiced:                  B             D           J               G
3. Voiceless aspirated:     Ph            Th          Ch              Kh
CONTINUANTS
4. Voiceless:               -             S           2               H
5. Voiced (week):           W           L,R,Z         Y              3 ?
6. Voiced: Nasals:          M             N           -               9


Te przekształciły się w:
     (a)   (b)   (c)   (d)
1.    P     T     S     K
2.    B     D     Z     G
3.    Ph    Th    S     Kh
4.    -     S     S     H
5.    W   L,R,Z   Y  -(G) -
6.    M     N     -    (N)Wieczorem mogę coś jeszcze przepisać, ale może ktoś już coś z tego wymyśli.
Vindálf
04-01-2007, 17:47
A -tth- i -kkh- to pojedyncze dźwięki? Jakie?
Lórin
04-01-2007, 20:39
 	  			  
In the earlier language Ph, Th, Kh had plainly been aspirated stops, as in ancient Greek. This is most clearly seen when these sounds came into contact with others (see below). But it appears from various signs in the spelling, from the later developments in Exilic, and from the actual pronunciations of words coming through in audible form, that before the Downfall these aspirates had become strong spirants: F (bilabial), þ (as English voiceless th), and X (the ach-sound originally belonging to H, with which Kh now coalesced in cases where H had not gone on to the breath-H). At the same time the combinations PPh, TTh, KKh became the 'affricates' PF, Tþ, KX, and then the long or double spirants FF, þþ, XX, Pth and Kth appear to have become Fþ, Xþ.

Galadhorn
05-01-2007, 09:16
W HoMe IX znajdziemy zapis słowa zigûr tengwarem (str. 326). Są zatem jakieś podstawy dla rekonstrukcji. Jednak mamy tam chyba do czynienia z wcześniejszą fazą koncepcyjną tengwaru od tej, którą znamy z WP (i która jest dla nas "kanoniczna").


Inna wskazówka nt. zapisu adûnaica literami elfów znajdziemy w niepublikowanych materiałach z Marquette University. Tolkien podaje tam wartości fonetyczne dla tengwaru w ortografii númenorejskiej ("Númenian, or Westron, mode"). Co ciekawe mamy tam podane nazwy liter w podobnej do naszej konwencji (tj. jak nasze "a, be, ce, de, e, ef gie, ha" itd.). Podam teraz te wartości zgodnie z układem tabeli tengwaru w WP:

tó pí ché cá
dó bí jé gá
thó fí shé aha
adho ivi izhe agha
nó mí nyé ngá
ar wi yé 'á
aro rhó alo lhó
só ós azo oza
há whí ai au

Generalnie nie sądzę, żeby zapis adûnaica odbiegał daleko od zapisu westrońskiego. Zapewne ten powyższy zapis westroński wywodzi się wprost od ortografii wymyślonej przez mieszkańców Númenoru.
Vindálf
05-01-2007, 18:21
Oto moja propozycja zapisu adûnaiku tengwarem.

Galu, jak Tolkien zapisał samogłoski w tym wyrazie? Kiedy nam powiesz, będziemy już mogli pisać .
Oto spółgłoski (kliknij):

I samogłoski z dyftongami:


Podobne tematy: